X
Бюлетин

Huyndai

 

Huyndai Heavy Industries

 

http://hyundai-elec.co.kr/


 

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) е южнокорейски концерн, специализиран в областта на корабостроенето, тежкото машиностроене, електроапаратурата и индустриалната електроника. Фирмата е световен лидер в корабостроенето, корабните машини и оборудване и азиатски лидер в областта на електроенергията, където развива следните направления: - трансформатори и комутационна апаратура за високо и свръхвисоко напрежение; - маслени и сухи трансформатори, вакуумни прекъсвачи и контактори за средно напрежение; - асинхронни и синхронни двигатели и генератори СН и НН, дизелгенератори; - апарати за защита НН: модулни апарати, автоматични прекъсвачи, моторни защити и термични релета; 


- апарати за управление НН: контактори, индустриални релета, честотни управления за АС двигатели;
- възобновяеми източници на електрическа енергия: соларни модули, соларни инвертори, вятърни генератори;

 

Амбициите на HHI са за повторение на успеха си в Азия и Америка и на останалите континенти, като се основава на изключително високото техническо ниво и надеждността на своите продукти.

 

В областта на електричеството Hyundai предлага на българския пазар следните продуктови групи: вакуумни прекъсвачи и контактори СН, миниатюрни модулни апарати, прекъсвачи с лагери, въздушни прекъсвачи, контактори и терморелета, моторни защити и контролни релета, честотни управления на АС двигатели. Всички апарати се характеризират с много високи технически параметри и надеждност, оригинални съвременни технически решения, модерен дизайн и перфекционизъм в изпълнението.