X
Бюлетин

Дефектнотокови защити Виж всички продукти

 • Номинални токове до 63А. Стандарт IEC/EN61008
 • Номинални токове на утечка - I ∆n = 10, 30, 100, 300, 500 mA
 • Изключвателна способност 6kA съгласно БДС EN 60898; 
 • Брой полюси - 2P; 4P
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Номинален ток: 1 to 100 A
 • Si (Super immune), AC, A,
 • 30mA чувствителност: допълнителна защита срещу директен допир (IEC 60364)
 • 100mA, 300mA, 500mA чувствителност: допълнителна защита срещу огън и непряк допир (IEC 60364)
 • Избирателна способност: да се гарантира правилното дискриминация между различните дефектнотокови прекъсвачи и сработването на устройството най-близо до неизправността
 • Пълна кординация с Acti 9 и Multi 9 MCBs
 • Съотвествия със стандарти IEC EN 61008-1, сертифицирани от официалните национални органи
 • Подходящ за изолация в съответствие с промишлен стандарт IEC/EN 60947-2
 • Напрежение: до 400 V AC, изолационно напрежение - 500 V
 • Опционални аксесоари: индикация за състояние и загуба на равновесие, шънт спъване, изключване при ниско и високо напрежение
 • Ползи:
 • Нов еталон за дефектнотокови прекъсвачи в крайното разпределение
 • По-голяма непрекъснатост на услугата с VisiTrip
 • По-голям електрически имунитет Si type (Super immune),
 • Лесен за инсталиране с бързи, ергономични и безопасни крайни капаци IP20B и стабилни връзки
 • Екологично чист с 100 % рециклируеми и възстановими материали
 • Приложения:
 • Защита във всички индустриални и търговски сгради срещу :
 • Електрошок ( в съответствие със стандартната инсталация IEC 60364 и национални стандарти
 •  Рискът от пожар поради протичане на ток в изграждането на електрически инсталации
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Допълнителни контакти за индикация на състояние на автоматичния прекъсвач (IEC 60947-5-1)
 • iOF: отворен/затворен контакт
 • iSD: контакт за индикиране на повреда
 • iOF/SD+OF: отворен/затворен контакт и превключваем OF или SD контакт
 • Изключватели устройства: (IEC 60947-1):
 • iMN: минимално напреженов изключвател
 • iMNs: минимално напреженов изключвател с времезакъснение
 • iMNx: независим минимално напреженов изключвател
 • iMSU: максимално напреженов изключвател
 • iMX: независим работен изключвател
 • iMX+OF: независим работен изключвател с допълнителен контакт
 • Приложение:
 • Автоматично повторно включване, дистанционно управление, дистанционна индикация и изключване на електрически вериги във всички индустриални и търговски сгради, причинени от :
 • Късо съединение
 • Надвишен ток
 • Ниско напрежение
 • Ръчно управление при дефектнотокова защита
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Изключвателна способност 4,5kA съгласно БДС EN 60898
 • Брой полюси - 2P; 4P
 • Приложение:
 • Икономичната 4,5kA серия има приложение предимно в жилищното 
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Изключвателна способност 6kA съгласно БДС EN 60898; 
 • Брой полюси - 2P; 4P
 • 4-полюсната ДТЗ може да се използва в качеството си на 2-полюсна или 3-полюсна
 • Приложение:
 • В нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC -съставки на прав ток. 
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Изключвателна способност 10kA съгласно БДС EN 60898; 
 • Брой полюси - 2P; 4P
 • Приложение:
 • ДТЗ за приложение във вериги, замърсени с хармоници или DC съставки 
 • Вижте повече Повече информация Преглед